Her er oversikt over de nasjonale smitteverntiltakene som gjelder for restauranter, kafeer og barer fra tirsdag 23. februar:

  • Servering av alkohol kun til de som får servert mat. 
  • Skjenkestopp kl. 22.00. 
  • Minst én meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
  • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
  • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Les mer om Regler for alkoholservering på serveringssteder på Helsedirektoratet sine nettsider. 

Arrangementer på serveringssteder

Se krav til gjennomføring og regler om antall personer i anbefaling for arrangementer på offentlig sted eller i leid/lånt lokale.

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift av serveringsstedet. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen.

Andre momenter som taler for at tilstelningen må anses som et arrangement er at det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, at tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og at det markedsføres for tilstelningen på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.

Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke. 

Se også: 17. mai må gjennomføres innen gjeldende regler (regjeringen.no).

Kilde: Helsedirektoratet 30.04.21

Registrering av kontaktopplysninger på serveringssteder fra 12.10.21

Fra mandag 12. oktober må alle serveringssteder med skjenkebevilling ha system for registrering av kontaktinformasjon til gjester. 

For serveringssteder som ikke skjenker alkohol er det frivillig registrering. 

Formålet med frivillig registrering av kontaktopplysninger er å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist covid-19 etter besøket. Kontaktopplysningene kan kun brukes for å bistå kommunen ved smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Det er kommunen som skal drive smitteoppsporing, og ikke serveringsstedet.

Normalt er det tilstrekkelig å registrere navn, kontaktinformasjon og tidsrommet gjestene var i lokalet. Der flere er sammen holder det å registrere opplysningene til én av gjestene ved bordet, i de fleste tilfellene. Serveringstedene skal oppbevare opplysningene på en forsvarlig måte og slette dem etter ti dager.

Registrering av kontaktinformasjon erstatter ikke kravene om god håndhygiene og om at gjester og ansatte skal kunne holde minst en meter avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Registrering av kontaktopplysninger er frivillig for gjestene og de kan besøke serveringsstedet uten å registrere kontaktinformasjonen sin.

Les mer om Helsedirektoratets anbefaling om at alle serveringssteder innfører frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester (helsedirektoratet.no).

Datatilsynet har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no).