Nedre Bardu skole

Skolen har 18 elever fra 1. - 7. klasse og 7 ansatte. Skolen ligger flott til ved Barduelva, ikke langt fra kommunegrensen til Målselv. På samme tun ligger Nedre Bardu barnehage som vi har god kontakt med.

Skolen har et fantastisk uteområdet med ballbinge, hinderløype og flere flotte lekeapparater som elevene kan boltre seg i. Vi er opptatt av å lære barna bruk av naturen og nærområdet i undervisningen.

Skolen har et aktivt foreldreutvalg (FAU).

Skolen bruker bl.a. Visma som informasjonskanal mellom skole og hjem.

Satsningsområder:
Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS) og realfag.

barn nedre bardu skole_300x400

Nedre Bardu SFO

Nedre Bardu SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever fra 1-4 klasse. Vi følger skoleruten og har 5 planleggingsdager, som er sammenfallende med skolens. SFO er da stengt. Vi er en liten SFO med maks 15-20 barn. I år er det 10 barn tilknyttet avdelingen.

Vi har åpent hver morgen fra kl 07.00 - 8.30. Her kan barna komme og spise frokost og kose seg med rolige aktiviteter før skolestart. På ettermiddagen har vi åpent fra kl 13.00/14.00 - 16.15.
Vi vektlegger fri-lek, da barna etter hvert har fått en meget strukturert skoledag med inntil flere langdager i uken. Vi tilbyr frukt hver ettermiddag og i vinterhalvåret har vi varmlunsj hver fredag.

Vi utnytter skolens flotte uteområde året rundt. Vi inviterer alle kommende SFO'ere på en besøksdag før sommerferien. Vi samarbeider tett med skolen og har stabilt personale.

Kvalitetsplanen for SFO 2019-2023 kan leses her

Dere er meget velkomne til å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på. Leder er Malene Mossing  tlf. 481 46 816.

Nedre Bardu samfunnshus

Skolens gymnastikksal fungerer som bygdas samfunnshus utenom skoletiden. I tilknytning til salen er et lite kjøkken tilgjengelig. Kjøkkenet har utstyr for kaffeservering, men har hverken utstyr eller plass til å lage / koke mat. Det er ikke kjøkkenutstyr for middagsservering.

Samfunnshuset administreres av et eget styret med valgte representanter fra bygdas lag - og foreninger. Leder for samfunnshusstyret er Jan-Kato Utby.