Informasjon om koronavaksinasjon i Bardu

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Kommunen har lagt planer for gjennomføring av vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Bardu kommune ber sine innbyggere om å være tålmodig og vente på tur, alle vil bli kontaktet for tilbud om vaksine.

16.9.21: Koronavaksinering av ungdom og 3.dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

26.8.21: Koronavaksine til 16- og 17-åringer

19.8.21: Koronavaksinering videre fremover fra uke 33

5.7.21: Status koronavaksinering uke 27 og vaksinering i sommer

11.6.21: Staus for vaksinering uke 24 og vaksinering i sommer

28.5.21: Status for vaksinering uke 22-23

10.5.21: Status for vaksinering uke 18-21

29.4.21: Nytt om gangen i koronavaksineringen

20.4.21: Status for vaksinering uke 16-17

09.4.21: Status for vaksinering i uke 14

23.3.21: Status for vaksinering i uke 12

16.3.21: Status for vaksinering i uke 11

02.3.21: Status for vaksinering i uke 9

15.2.21: Vi er i gang med aldersgruppa 75-84 år. Alle vil bli kontaktet via SMS eller telefon når deres tur kommer. Alle vil også bli kontaktet for å få time til dose 2. 

25.1.21: Alle beboere på sykehjemmet har nå fått sin første dose av vaksinen.

 

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside

Koronavaksinasjons-statistikk 

Angående vaksinering i sommer

Innbyggerne i Bardu kommune må være forberedt på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom hele sommeren og i sommerferien.

I følge nasjonale helsemyndigheter vil det bli sendt ut større vaksineleveranser i juni, juli og august. Dette betyr at man kommer raskere nedover i prioriteringsrekkefølgen. Kommunen vet enda ikke hvor mange doser vi vil motta eller når vi vil få dem. Det vet vi vanligvis ca 1-2 uker i forkant av leveransen. P.g.a. dette vil det være vanskelig å forutsi når de ulike innbyggerne blir kalt inn til vaksine.

Vi ber alle innbyggerne om å planlegge evt. ferie/reise slik at man er hjemme når man skal få dose 2. Hvis dette ikke er mulig, bør man vurdere om man skal utsette dose 1. Ved en evt. utsettelse vil det ikke være mulig å forutsi når man vil få nytt tilbud.

Vi ber om at folk svarer vha svaralternativene som kommer i sms-innkallingen. Det er liten kapasitet i vaksineringsteamet til å svare på spørsmål ift når man vil få sin vaksine, hvis man takker nei til tilbudet som sendes ut. De som svarer at de ønsker vaksine til nytt tidspunkt, vil få en innkalling til det etter hvert.

P.g.a. begrenset kapasitet i vaksineringsteamet i sommer, vil det også være liten mulighet til å få endret timer man har takket ja til. Hvis endring skyldes sykdom eller planlagt helsebehandling vil det være mulig med utsettelse.

For å unngå vaksinesvinn er det viktig at man møter opp til den vaksinetimen man settes opp og takker ja til.

Alle vil få dose 2 i samme kommune som de får dose 1, dette gjelder både nå og under ferieavviklingen.

Brev om vaksinasjonen er sendt ut til alle husstander i kommunen:

Informasjon om koronavaksinering for innbyggere i Bardu kommune

Bardu kommune er i gang med vaksinering av innbyggere mot koronasmitte. Kommunen følger nasjonale anbefalinger med tanke på prioritering av hvem som skal få vaksine først.

Personer som prioriteres vil fortløpende bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon.

 • Du vil få beskjed fra kommunen om tid og sted når det er din tur til å få vaksine. Dette vil skje via sms eller telefon.
 • Vaksineringsprosessen krever nøye planlegging og vi er avhengig av et godt samarbeid med våre innbyggere for å unngå at vaksiner blir ødelagt. Det er derfor svært viktig at man møter til den timen man får tildelt.
 • Du skal ikke møte til vaksinering om du har luftveissymptomer på vaksinedagen. Hvis det skjer, må du gi beskjed tidligst mulig til tlf. 771 85 560, slik at vi unngår vaksinesvinn. Du vil da få ny tid for vaksinering.
 • Hvis du bruker antikoagulasjonsmidler/blodfortynnende medisiner, skal du på vaksinedagen ikke ta blodfortynnende medisin før etter at du har blitt vaksinert.
 • Er du usikker på om du av helsemessige årsaker ikke bør ta vaksinen, ta kontakt med din fastlege.
 • Slik vaksineringen er nå krever det to doser for å få effekt og time for dose to får man ved første vaksinering.
 • Koronavaksine er frivillig, og vaksinen/vaksinasjon er gratis.

Bardu kommune ber sine innbyggere om å vente på tur, lese seg opp på vaksinen og ta et valg om de ønsker vaksine eller ikke.

Prioriteringsliste

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Bardu kommune vil  følge regjeringen sin prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 • Beboere i sykehjem, omsorgsboliger og helsepersonell
 • Eldre over 85 år 
 • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
 • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Hvem kan få koronavaksine?

På FHI sine sider kan du lese om hvem som får koronavaksine og den detaljerte prioriteringsrekkefølgen. 

Pause i vaksinering med AstraZeneca-vaksinen

Vaksinering med AstraZeneca-vaksine ble midlertidige satt på pause i Norge 11. mars på grunn av meldinger om tilfeller med blodpropp og blødning kort tid etter vaksinasjon. Det er ikke konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og disse hendelsene, men ut fra et forsiktighetsprinsipp så settes vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause mens utredningen pågår.

Legemiddelverket går nå ekstra nøye gjennom meldingene de har mottatt om blodpropp og blødninger i etterkant av koronavaksinene som er i bruk i Norge, og om det kan være sammenheng med lignende tilfeller i andre land. Sykehusmiljøene bidrar med vurderinger av om det finnes noen likehetstrekk mellom pasientene som kan si noe om årsaken til det uvanlige sykdomsforløpet. Til sammen vil dette gi viktig informasjon som grunnlag til å gi videre vaksineanbefalinger.

Intervallet mellom dose 1 og dose 2 for AstraZeneca er 9-12 uker, og det er en fordel hvis det går 12 uker. Beskyttelsen er god allerede noen uker etter første dose. De som har fått dose 1 av AstraZeneca kan avvente nærmere beskjed om dose 2. Siden de første fikk dose 1 i uke 6 har vi flere uker å undersøke nøye det som har skjedd og komme med en anbefaling til de dette gjelder.

Publisert 24.03.21. Det kan bli endringer. Informasjon og oppdateringer finner du på FHI: Koronavaksine -informasjon til befolkningen