Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
9. april:

Oppdatering om svømmehallen

Bassenget kan tas i bruk for skoler og barnehager fra i dag 9.4.24. Offentlig bading vil åpne i løpe...

Konfliktråd

Konfliktråd

Konfliktrådet er en statlig tjeneste med en lokal oppnevnt megler/tilrettelegger som bistår i å legge til rette for å håndtere og løse konflikter mellom mennesker. Konflikten kan være mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted. Intensjonen er at partene gjennom dialog kan finne fram til en håndtering eller løsning av konflikten eller lovbruddet og gjenopprette de mellommenneskelige relasjonene. Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys i hele landet. Din kommunen har en egen lokal megler som jobber i samarbeid med hovedkontoret i Tromsø.

Å møte i konfliktrådet er frivillig og alle parter må samtykke til møtet. I megling brukes dialog – slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. Vi skal ha fokus på hvordan et offer for en straffbarhandling og en gjerningsperson kan komme seg videre og få lagt den straffbare hendelsen bak seg. Når en sak er meldt inn av en av partene eller via politiet, vil en megler ta kontakt i løpet av kort tid for å avtale tid og sted for møtet. Konfliktrådet har kort behandlingstid.

Meglerens rolle er å lede møtet. Megleren er upartisk og har taushetsplikt. I de fleste saker har megleren formøte med hver av partene før selve meglingsmøtet. Gjennom samtale i meglingsmøtet prøver partene å finne fram til en avtale som begge partene er fornøyd med. I noen saker vil konfliktrådet foreslå at flere enn bare de som er involvert i lovbruddet, møter. Parter kan ha med støttepersoner. Unge under 18 år møter vanligvis med foresatte.

Kontakt info:
Konfliktrådet i Troms
Post: Postboks 497, 9255 Tromsø
Besøk: Skippergata 7, 4 etg.
Telefon: 22032600
E-post: troms@konfliktraadet.no
Internett: www.konfliktraadet.no