Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
9. april:

Oppdatering om svømmehallen

Bassenget kan tas i bruk for skoler og barnehager fra i dag 9.4.24. Offentlig bading vil åpne i løpe...
A A A

ITMS

Prosjekt ITMS går mot en formell avslutning

Kommunestyret følger styringsgruppas anbefaling om å avslutte prosjekt ITMS.

Ordfører bes snarest starte arbeidet med å etablere alternative løsninger for helsetilbud til befolkningen som sikrer samme kvalitet som i dag.

ITMS - endelig avklaring 5. juni

Etter møte med partene i prosjektet, FD og HOD 11. april er straks konklusjonene klare

Endeilig avgjørelse om prosjektets fremtid fattes 5. juni

ITMS - møte med departementer

11. april møter statssekretærene i HOD og FD aktørene i ITMS. Aktørene vil presentere status og veien videre sett fra deres perspektiv, og overordnede føringer avklares.

Midlertidig stans i prosjekt ITMS

Det skisseres minimalt med muligheter for å utnytte felles funksjoner, areal og infrastruktur i ITMS. Det er også ulik forståelse av prosjektets mandat og forutsetninger. Aktiviteten i prosjektet stanses derfor inntil det foreligger en avklaring om prosjektets mandat fra Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

ITMS-prosjektet - full fart fremover!

gruppebilde_400x267.jpg

Alle konsulentene er på plass, og samarbeidspartnerne bidrar med solid faglig kompetanse. Alt ligger til rette for at prosjektet kan gi full gass fremover. Den 7-8. november var det arbeidsseminar på Hamn i Senja. Målet var å sikre en felles forståelse for ITMS sin plattform, og veien videre.

  • Hospitalitet AS forbereder og gjennomfører forprosjektet
  • Bedriftskompetanse AS arbeider med å sikre et totaløkonomisk beslutningsgrunnlag
  • PwC utarbeider et nytt, helhetlig avtaleverk
  • Toralf Hasvold videreutvikler helsetjenestemodellen med fokus på samhandling og fremtidsrettede helsetilbud

Mulighetene for et fremtidsrettet helsetilbud i et sivil-militært samarbeid er til stede, men noen viktige avklaringer må gjøres raskt, spesielt i forhold til IT/sikkerhet, rollefordeling mellom sivilt og militært ansatte, og muligheter for sivil-militært sambruk av areal.

Indre Troms medisinske samhandlingssenter – ITMS

Prosjekteier Bardu kommune har engasjert Hospitalitet AS til å forberede og gjennomføre forprosjektet. Hospitalitet er blant Nordens ledende rådgivere og prosjektledere innen helsesektoren. De har bred helsefaglig bakgrunn med arkitekter, ingeniører, økonomer, sykepleiere og helsespesialister. Deres erfaring og kompetanse omfatter virksomhets- og organisasjonsutvikling og ledelse av alle faser i byggeprosjekter. Deres oppdrag favner fra første utredning og idéskisse, gjennom programmering og prosjektering til bygging, ferdigstillelse og bruk av bygget. De leder store sykehusprosjekter i hele Norden, og har rammeavtaler og oppdrag for alle de fire regionale helseforetakene i Norge. Personene som knyttes til prosjektet er Svein-Petter Raknes, Berit Haugan, Liv Tveito, Christina Østergaard, Yngve Jacobsen og Ole Faafeng.

Bardu kommune har også engasjert advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS (PWC) som skal yte juridisk bistand i utarbeidelsen av et nytt, helhetlig avtaleverk. PWC er en av de største advokatpraksiser i Norge med kontorer i flere byer, bl.a Tromsø. De har kompetanse innenfor forretningsjuridiske og offentligrettslige områder, og personell med erfaring både fra offentlig og privat virksomhet. Personene som knyttes til prosjektet holder til i Tromsø; Agnetha Åsheim, Tor Bjarne Dahl, Jørn Hergot og Kristin Wangsbro.

Kort informasjon om ITMS-prosjektet:

Forsvaret legger ned Troms militære sykehus, TMS. Avtalen mellom Forsvaret og UNN ble sagt opp 15. oktober 2012. Avtalen har en oppsigelsestid på 3 år, dvs at den utløper 15. oktober 2015.

Forsvaret, UNN, kommunene i interkommunal legevakt (Lavangen, Salangen, Målselv og Bardu), og Troms fylkeskommune leverer alle helsetjenester og tannhelsetjenester til befolkningen - militære og sivile, etter gjeldende lovverk. Tjenestene er forskjellige, men mye er også likt.

På ITMS vil tjenestene og helsepersonellet være samlet under samme tak. Der åpner det seg muligheter for en samhandling som brukerne av tjenestene har nytte av, og som vil gi en spennende arbeidsplass for helsepersonell.

Prosjekt ITMS jobber med å utvikle og etablere nye samhandlingsformer. Disse skal ta plass i et nytt bygg på Setermoen. Bygget planlegges ut fra tjenestene som skal leveres, og hvordan samarbeidet skal være.  Nå starter en oppdatering av konseptfasen, og går alt etter planen vil forprosjektet kunne starte i januar 2014. Dersom samarbeidspartnerne etter forprosjektfasen beslutter at ITMS skal bygges, vil det kunne settes i drift høsten 2016. Det er per i dag uvisst hva som vil skje med helsetilbudene som i dag ytes på TMS i fasen mellom nedleggelse av TMS og oppstart av ITMS.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Forsvarsdepartementet.

Prosjektet går nå inn i en aktiv periode. Dette krever innsats fra samarbeidspartnerne, og prosjekteier har stor tillit til at de bidrar i henhold til prosjektplan for å etablere konstruktive og fremtidsrettede helsetilbud i et samarbeid som skaper mest mulig synergi for samarbeidspartnerne.

 

ITMS- prosjektet:

Indre Troms medisinske samhandlingssenter - ITMS

organisering1.jpg

organisering2.jpg