Status pr. 25. mars 2021

Fremdeles full fart på skolebygget. Mye av utviklingen i skolebygget skjer nå innvendig i bygget. Utvendig er det spesielt reisingen av bæresystemet for ny hallflate som vises fra dag til dag. For skolebygget er nå alle veggpaneler er montert, og taktekkingen er på full fart mot ferdigstillelse. Innvendig er det etablering av innvendige vegger og skjult-anlegg som er i fokus. Fløy D og Fløy C har kommet langt også innvendig, men mye gjenstår enda. Det er ikke lenge før innvendige malerarbeider kan starte opp i D-fløya (mot Barduhallen).

Korona-pandemien håndteres fremdeles med maksimalt fokus, både av entreprenør og byggherre. Så langt har pandemien bare medført minimale forsinkelser. Arbeidstilsynet var på uanmeldt besøk mandag 15. mars. Fokuset var generell sikkerhet på byggeplass, med særlig fokus på ivaretakelse av smittevern. Resultatet fra dette besøket var svært gledelig, ettersom arbeidstilsynet ikke hadde en eneste anmerkning til det arbeidet som utføres. Der er svært sjelden at arbeidstilsynets besøk ikke resulterer i et eneste pålegg!

Prosjektet gjennomføres fremdeles uten avvik fra gjeldende økonomiske rammer. Fremdriften på skolebygget er ihht. plan.

Det forventes at oppstart av utomhus arbeidene starter i månedsskiftet april-mai. Det blir mye aktivitet utvendig som kan følges fra time til time på web-kameraet.

Fløy A, 1. etg (helt i nord)_300x169.jpg

Fløy A, 1.etg (helt i nord).

Innvendig tar det raskt form_300x169.jpg

Innvendig tar det raskt form. 

Ny hallflate reiser seg_300x169.jpg

Ny hallflate reiser seg.

Ny hallflate sett fra nord mot syd_300x169.jpg

Ny hallflate sett fra nord mot syd. 

Status pr. 25. februar 2021

HENT AS har montert råbygget av stål og betong, og fått montert på prefabrikerte veggelementer. Man begynner virkelig å se konturene av den ferdige skolen.
HENT jobber nå med å få taket på de de siste to fløyene tett. På bygg D og C er allerede taket ferdig og de innvendige fagene er i gang.
Vinteren her oppe i nord har vært krevende for grunnarbeidet. Det skal utføres et stort stykke arbeid utomhus i vår/sommer og HENT ser frem til å komme i gang.
Siden sist har de også startet på oppføringen av den nye delen på Barduhallen. Her skal det komme en ny hall for ulike aktiviteter.

NBUS

Bæresystem:  Alle hulldekker over 2. etg er montert. Alle søyler, bjelker, vindavstivinger etc. er montert.

Taktekking: Pågår over fløy C og A. Ferdig på fløy D

Utvendig vegg: Alle veggelementer er montert. Noe sammenbygging og utvendig panel gjenstår.

Teknisk: Montering av skjultanlegg (el, ventilasjon, varme, sprinkler etc.) pågår for fullt i fløy D.  Støvbinding over himling ferdig. Oppstart teknisk fløy C

 

BAHA:  Arbeider med fundamentering for ny Barduhall går mot slutten. Stålmontering forberedes. Oppbygging av lavdel i eksisterende Barduhall er under planlegging.

Bilder av byggeprosess: 

Auditoriet kommer her_400x225.jpg

Foto: Auditoriet kommer her.

Fasade vest_400x225.jpg

Foto: Fasade vest.

Formidlingsrom kulturskolen_400x225.jpg

Foto: Formidlingsrom kulturskolen.

Garderobe u.skolen_400x225.jpg

Foto: Garderobe.

Koridor D-fløya_400x711.jpg

Foto: Korridor D-fløya.

Koridor fløy C_400x225.jpg

Foto: Korridor C-fløya.

Skolebibliotek_400x225.jpg

Foto: Skolebibliotek. 

Skolekjøkken_400x225.jpg

Foto: Skolekjøkken.

Sosialsone fløy D_400x225.jpg

Foto: Sosialsone D-fløya.

Teknisk utstyr monteres_400x225.jpg

Foto: Teknisk utstyr monteres. 

Ventilasjonsaggregater ankommet_400x225.jpg

Foto: Ventilasjonsaggregater er ankommet.

Status er oppdatert av HENT AS og Tore Lorentzen.

Foto er oppdatert av Tore Lorentzen, Prosjektleder, Bp3.

Oppdateringer februar 2021

Full fart på skolebygget, og nå har også byggingen av ny hallflate startet. Stort sett alt av veggpaneler er montert, kun barneskolefløya mot syd mangler i tillegg til en det stedlig plassbygging og lukking av vegger. Taktekking pågår på C-fløya, og montering av innvendige vegger og gips pågår i D-fløya. Montering av sprinklerrør, varmerør og innvendig avløp har startet i D-fløya, og de første komponentene til ventilasjonsaggregatene står på i 2. etg i påvente av montering.


Korona-pandemien handteres med maksimalt fokus fra dag til dag, både av entreprenør og byggherre. Så langt har pandemien bare medført minimale forsinkelser.

I dag kom sola på byggeplassen, og med den varsel om at det sakte men sikkert går mot lysere og etter hvert varmere dager. I løpet av sommeren kommer uteområdet til og ferdigstilles. Det blir utrolig flott, så det er bare å glede seg!

20210202_093617_400x225.jpg

20210202_094943_400x225.jpg

20210202_095200_400x225.jpg

20210202_100220_400x225.jpg

20210202_100304_400x711.jpg

20210202_100343_400x225.jpg

20210202_101313_400x225.jpg

20210202_101334_400x225.jpg

Oppdateringer januar 2021

Status januar 2021

Alle hulldekker over 2. etg er montert. Taktekking pågår over fløy D og C. Veggelementer montert på fløy D og C. Montering på fløy A pågår. Utvendig veggfarger kan nå sees, og er dels i farge «Fjellgrå» og dels i farge «Setersort». Forskjellen kan kanskje sees på bildene. Farger på inngangspartier er avgjort, og vil bli vist i en senere rapport.

Arbeider med fundamentering for ny Barduhall vil starte opp ila. uke 3. Arbeider med vann og avløpsanlegg i grunnen er snart ferdigstilt, det samme gjelder avløp fra Storloken.

20201217_122633_400x225.jpg

20201217_122837_400x225.jpg

20201217_123800_400x225.jpg

20201217_123808_400x225.jpg

20201217_135057_400x225.jpg

20201217_122944_400x225.jpg

20201217_123030_400x225.jpg

 

Bygging av ny skole desember 2020

Her er oppdaterte bilder fra byggeprosessen i desember 2020

Skole uke 50a_500x281.jpg

Skole uke 50b_500x281.jpg

Skole uke 50c_500x281.jpg

Skole uke 50d_500x281.jpg

Flere bilder av byggeprosessen finner du nederst på siden. 

Grunnsteinnedleggelse 18.11.20

På morgenkvisten onsdag 18.11.20 ble grunnsteinen på nyskolen i Bardu lagt ned. Tilstede på grunnsteinnedleggelsen var ordfører, formannskap, leder av prosjektstyret, entrepenøren Hent, kommunedirektør og enhetsleder for oppvekst, kultur og integrering. I forkant hadde 1.-7-klasse på Setermoen skole tatt bilder, laget tegninger, tatt håndavtrykk og skrevet hilsener som ble lagt i grunnsteinen. Ordfører Toralf Heimdal la med et Bardu-krus og enhetsleder Dagfinn Antonsen la ned bind 1 og 2 av bygdebøkene. Skolen skal stå ferdig om 1 år.

politikere[1].JPG

 

nedl%20graving[1].JPG

 

 

Byggingen av den nye skolen er i full gang -november 2020

Byggingen av den nye skolen er i full gang.

Bygget er delt inn i fløyene A, B, C og D, vist på følgende figur (Barduhallen til høyre for D):

Skole A B C D.jpg

Ungdomsskolen skal være i D-fløya, Barneskolen i B-fløya (1-4 i B1, 5-7 i B2)

A-fløya inneholder mange av spesialrommene.

C-fløya inneholder kantine og arealer for musikk og kultur i 1. etg.

2. etg. i C-fløya inneholder skolens administrasjon.

Fremdrift

D-fløya og C-fløya, utført pr. 01.11.20:

 • Bunnladninger lagt
 • Fundamenter og ringmur
 • Gulvstøp 1. etg
 • Søyler og bæresystem plassert
 • Hulldekker 2. etg

 

A-fløya og B-fløya:

 • Bunnledninger lagt
 • Fundamenter og ringmur
 • Gulvstøp 1. etg
 • Oppstart montering av søyler

 

Utvidelse av Barduhallen:

 • Grunnarbeidet påbegynt

 

Anbud og fremtidsplan

Anbudet for bygging av ny skole er nå klar og dersom alt går etter planen vil kontraktinngåelse med entreprenør og forventet bygging av skole skje i løpet av mai måned 2020. Det er forventet at skolebygget skal være ferdig i slutten av 2021.


Forløpig fremdriftsplan