Ny barneskole for Setermoen med SFO og kulturskole og ungdomsskole for hele Bardu skal bygges og være klar i 2022. Ny idrettsarena med løpebane og kunstgressbane, samt utvidelse av Barduhallen skal stå klart samme år.

Dette er et løft i fellesskap for framtidas skole, kultur- og idrettslivet i Bardu. Vi håper og tror at bolysten stimuleres i kommunen og ønsker å takke alle de involverte i denne prosessen.