Tiltakspakker

  • Den nye kompensasjonsordningen er presentert nærmere her.
  • NHO reiseliv kommenterer mer her.
  • Næringshagen i Midt-Troms vil kunne hjelpe enkeltbedrifter med å vurdere tiltakspakkene opp mot egen virksomhet, og muligheter for å dra nytte av kompensasjonsordningene.

Er du i tvil om du kan ha åpent?

For bransjer, tjenester og organisasjoner som er i tvil om de kan holde åpent eller ha aktivitet, se:

COVID-19 forskrift på Lovdata

Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger

De som ikke er pålagt å stenge, kan holde åpent hvis de følger anbefalingene fra Helsedirektoratet og organiserer seg på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Samleside for nasjonale tiltak

Regjeringen har lagt fram flere tiltakspakker for næringslivet  som følge av situasjonen med Corona virus, smittefare og tiltak mot smittespredning.

Oversikt over gjeldende nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen finner du her regjeringen.no

Nyttige lenker for bedrifter

Om kontaktstøtteordning for bedrifter

http://www.midt-tromsnh.no/kontantstoette-til-bedrifter-og-hjelp-fra-naeringshagen.6165432-477324.html

 

Ny ordning fra fylkeskommunen for å hjelpe bedrifter i denne vanskelige omstillingsperioden. Bedriftene kan søke om inntil 200.000 kr til opplæring, utvikling, kompetanseheving der formålet er å opprettholde og styrke bedriftene istedenfor å gå til oppsigelse. Tilskuddet kan gis til ansatte som er permitterte, eller fortsatt er i jobb.