Avdelingen Bo og oppfølging yter ulike typer tjenester etter vedtak, i bofellesskap/ bokollektiv og i selvstendige boliger til personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Søknads skjema om helse og omsorgstjenester ligger i lenke under. 

 

Kontaktinformasjon: 

Avdelingsleder  Alvilde Gardsteig Strømsmo
Besøksadresse administrasjon Parkveien 24, 9360 Bardu
Postadresse Parkveien 24, 9360 Bardu 
Telefon i mellom 08.00-15.30 959 25 995
E post Bo.oppfolging@bardu.kommune.no