"Psykisk helse døgn" er et heldøgns tilbud  etter vedtak, for voksne personer med psykiske lidelser og rusproblematikk, der lidelsen har medført betydelig svekkelse av funksjonsnivå på viktige livsområder. 

Tjenesten består av: 

  • Nordhagen bokollektiv
  • Hjemmebasert oppfølgingstjeneste/ miljøarbeidertjeneste

Nordhagen bokollektiv disponerer 8 omsorgsboliger som den enkelte beboer leier av kommunen. Bokollektivet er døgnbemannet, og personalet arbeider for at det skal være et målrettet rehabilteringsopplegg for den enkelte beboer, knyttet til utvikling og etablering eller gjenetablering av evnen til å mestre ulike oppgaver i livet. 

Nært samarbeid med fastlege, NAV, VOP (voksenpsykiatri), helsestasjon og UNN. 

Sykepleier 1  Hege T. Fosslund
Besøksadresse Åsveien 54, 9360 Bardu
Vakttelefon 902 88 245