Avlastning i kommunens regi er en tjenesten til foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med funksjonshemninger. 

 

Sykepleier 1 Hilde Haraldstad
Besøksadresse Bekkebo bo og avlastningsenter
Vakttelefon: 77 18 55 92