Rutiner for besøk for pårørende ved Barduheimen sykehjem

Nasjonale tiltak

Beboere i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk

Besøk i tråd med smittevernråd

  • Besøk skal skje på beboerrom, ikke i fellesområdet i avdelingene.
  • Vær nøye med håndhygiene, og bruk antibac før og etter besøk
  • Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Beboerne bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste. 
  • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinerte, kan de ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt. Den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte.
  • I henhold til eventuell smittesporing, føres det besøkslogg på avdelingen. 
  • Alle besøk må avtales med avdelingen på forhånd
  • Besøkende må være friske og uten symptomer på covid-19
  • Besøk fra områder med høyt smittetrykk bør være forsiktig de første 10 dagene etter ankomst. Ved besøk på sykehjemmet anbefales det at det holdes 2 m avstand til beboer.
  • Institusjonen skal sørge for særlig tilrettelegging for besøk når beboer er alvorlig syk eller døende, samt ved langvarig opphold i institusjon og i andre spesielle situasjoner
  • Eventuelle spørsmål rettes til avdelingen.

 

Kilde: FHI og Hdir

 

 

Nedre tlf 99521021

Øvre tlf 47457017

Nordstua tlf 99586940