Den nye skolen står nå ferdig. Torsdag 27.1.22 var det overtakelse av Bardu skole og kulturarena. 

15.3.22 var det første skoledag for elever og lærere i nytt bygg.

16.3.22 var det offisiell åpning.

Offisiell åpning 16. mars

Onsdag 16. mars 2022 ble endelig den nye barne- og ungdomsskolen i Bardu åpnet. 

Bardu skole og kulturarena inneholder tre skoler; barneskole, ungdomsskole og kulturskole. Den offisielle åpningen ble foretatt i amfiet "Aula Storala" og ble overvært av ordfører, prosjektstyre, kommunestyre, utvalg for omsorg og oppvekst, ungdomsrådet, inviterte gjester og elever som nettopp har flyttet inn i bygget sammen med lærere og ansatte for øvrig. Elever og voksne fra Øvre og Nedre Bardu skoler var selvsagt også til stede.

Les mer her.

 

Det vil også bli en åpen dag for innbyggere. Mer informasjon og dato kommer. 

 

Det har blitt lagt inn nyhetssaker rundt skolebygg og oppdateringer fortløpende fra byggestart til skolen sto ferdig. 

Utbyggingen har man også kunnet følge direkte gjennom vårt WEBCAM (til desember 2021). Disse bildene ligger nederst på denne siden. 

Amfi og aula snart ferdig
Amfi og aula snart ferdig.

Status desember 2021

Nå er det avsluttende arbeider som foregår med full fart i både skolebygget og i nyhallen.

Vi er inne i en fase som kan virke kaotisk, som sluttfasen i slike prosjekter tenderer til å være. Om to uker skal etter planen alt av innvendig byggvask være gjort, og skolebygget vil fremstå som ferdig. Det vil fortsatt være mindre arbeider som pågår parallelt med at både entreprenør og Bardu kommune som gjør sine registreringer av feil og mangler de neste par ukene.

Uteområdet har fortsatt noen mindre mangler som dessverre må være med oss helt frem mot forsommeren når snøen har smeltet, men dette er ikke forhold som i vesentlig grad vil hindre bruken av uteområdene.

Vi er bare uker unna at Bardu kommune kan overta Norges mest moderne skolebygg, så her er det bare å begynne å glede seg, enten man er stor eller liten.

-Tore Lorentzen, prosjektleder bp3

Fasadeskilt på plass_400x189.jpg

Fasadeskilt på plass.

 

Fasade mot syd-øst_400x189.jpg

Fasade mot syd-øst.

 

Lekeapparater på plass_400x190.jpg

Lekeapparater på plass.

 

Uteamfi etablert_400x189.jpg

Uteamfi etablert. 

 

Auditorium_400x189.jpg

Auditorium. 

 

Fysikk og teknologi_400x189.jpg

Fysikk og teknologi.

 

Kjemi og biologi_400x189.jpg

Kjemi og biologi. 

 

Skolekjøkken ungdomsskolen_400x189.jpg

Skolekjøkken ungdomsskolen. 

 

 

Status august 2021

Etablering av skolens uteområde er nå i full gang, og det er nå mulig å se konturene av det ferdige anlegget!  Idrettsbanen er klar for legging av både løpedekke og kunstgress. Dette arbeidet forventes startet allerede i uke 35.

Beplantning med busker og trær har kommet i gang, det samme med setting av kantstein i granitt for innramming av de ulike områdene. Innvendig i skolebygget går arbeidet stadig fremover. Det er ikke så mye nytt som skjer, men stadig nye områder blir ferdigstilt. Det er den samme jobben som gjøres her som tidligere er rapportert for D-fløya.  

Usikkerheten rundt Korona-pandemien er nå mindre, og forventes ikke å medføre flere utfordringer enn det vi allerede har måttet handtere. Situasjonen har likevel fortsatt fokus av både entreprenør og byggherre.

Utfordringer med innreise har, som tidligere meldt, medført at skolebygget ligger ca. 5 uker bak opprinnelig plan. Ny avtalt overlevering er 22.12.2021. Øvrige elementer har overtakelse 22.11.2021. Det har imidlertid oppstått problemer med leveransen av akustikkduk til ny barduhall. Dette kan medføre noe forsinket overtakelse av denne. Det er frakt fra utlandet som er utfordrende.

Prosjektet gjennomføres fremdeles uten avvik fra gjeldende økonomiske rammer.

 

Det blir mye aktivitet utvendig i perioden som kommer, og utviklingen kan følges fra deg til dag på web-kameraet.

Beplantning uteområde 5-7_400x189.jpg

Beplantning av uteområde 5.-7. trinn

Bussoppstillingsplass under ferdigstillelse_400x189.jpg

Bussoppstillingsplass under ferdigstillelse

Detalj bussoppstillingsplass_400x190.jpg

Bussoppstillingsplass

En av mange trampoliner som skal monteres_400x189.jpg

En av mange trampoliner som skal monteres

Inngangsparti for en av trinnene 1-4_400x844.jpg

Inngangsparti for ett av trinnene 1.-4. kl

Klart for legging av løpedekke_400x189.jpg

Klart for legging av løpedekke

Klatreklosser_400x189.jpg

Klatreklosser

Klatrestativ plassert_400x190.jpg

Klatrestativ plassert

Korridor A-fløya_400x189.jpg

Korridor A-fløya

Korridor c-fløya_400x189.jpg

Korridor C-fløya

Korridor D-fløya_400x189.jpg

Korridor D-fløya

Lærerparkering under bygging_400x189.jpg

Lærerparkering under bygging

Lekeapparater 1-4_400x189.jpg

Lekeapparater 1.-4. klasse

Ny gangvei til skole og Barduhall_400x189.jpg

Ny gangvei til skole og Barduhall

Skolekjøkken 8-10_400x190.jpg

Skolekjøkken 8.-10. trinn

Skolekjøllen 1-7 under bygging_400x189.jpg

Skolekjøkken 1.-7. trinn

Skolen sett fra idrettsbanen_400x189.jpg

Skolen sett fra idrettsbanen

Sosialsone 5-7_400x189.jpg

Sosialsone 5.-7. klasse

Spesialrom 8-10_400x190.jpg

Spesialrom 8.-10. klasse

Spesialrom A-fløya under bygging_400x189.jpg

Spesialrom A-fløya

Uteområde 5-2 II_400x189.jpg

Uteområde 5.-7. trinn

Uteområdet 5-7 III_400x189.jpg

Uteområde 5.-7. trinn

Uteområdet 5-7 under etablering_400x189.jpg

Uteområde 5.-7. trinn

Utvidelse av Barduhallen_400x189.jpg

Utvidelse av Barduhallen

 

 

Bilder månedsskifte juli/ august 2021

Aulaen er i ferd med å få vinduer_400x189.jpg

Aulaen er i ferd med å få vinduer.

Bortre langside klar for løpedekke, lysmaster på plass_400x190.jpg

Bortre langside klar for løpedekke, lysmaster på plass.

Idrettsbanen tar form (1)_400x189.jpg

Idrettsbanen tar form. 

Innredning under montering_400x190.jpg

Innredning under montering.

Innredningsarbeider skolekjøkken_400x190.jpg

Innredningsarbeid skolekjøkken. 

Klart for legging av kunstgress og løpedekke_400x190.jpg

Klart for legging av kunstgress og løpedekke. 

Rengjøring over himling_400x190.jpg

Rengjøring over himling. 

Sandgrop 3-steg_400x189.jpg

Sandgrop 3-steg.

Starten på sandkasse til småtrinnet_400x189.jpg

Starten på sandkasse til småtrinnet. 

Steinlegging til bussoppstilling_400x189.jpg

Steinlegging til bussoppstilling. 

Status juni 2021

Endelig er vi nå også i gang med etablering av skolens uteområde og idrettsbane!  Vi kan i disse dager se at idrettsbanen blir isolert og avrettet. Her skal det i løpet av sommeren/tidlig høst være etablert en kunstgressbane som måler 100*64m, med fire løpebaner rundt. På 100m-strekket, blir det 6 baner. Alle løpebaner får kunstdekke, det samme gjelder «halvmånene» bak fotballbanens kortlinjer.  

Innvendig i skolebygget begynner det også for alvor å ta form, og D-fløya og C-fløya har nå fått farge på veggene.  Utvendig så kan man se at fasadeplatene ved inngangspartiene har kommet på plass, men det er fremdeles vanskelig å få et godt og helhetlig bilde av hvordan bygget blir når det er ferdig.

Korona-pandemien håndteres fremdeles med maksimalt fokus, både av entreprenør og byggherre. Utfordringer med innreise, har nå medført at skolebygget ligger ca. 5 uker bak opprinnelig plan. Det arbeides imidlertid hardt for å begrense forsinkelsene. Det er fremdeles rørlegger, maler og himlingsmontør som merker mangelen på arbeidskraft sterkest. De samme problemene gjelder fortsatt for resten av regionen/landet, og norsk arbeidskraft er så godt som umulig å fremskaffe.

Prosjektet gjennomføres fremdeles uten avvik fra gjeldende økonomiske rammer.

Det blir mye aktivitet utvendig i perioden som kommer, og utviklingen kan følges fra deg til dag på web-kameraet.

En av to garderober for ungdomsskolen_400x190.jpg

En av to garderober for ungdomsskolen.

Et av fire ventilasjonsaggregater i skolebygget_400x845.jpg

Et av fire ventilasjonsaggregater i skolebygget.

Fagbibliotek barneskolen_400x189.jpg

Fagbibliotek barneskolen.

Klasserom med tilhørende grupperom_400x190.jpg

Klasserom med tilhørende grupperom.

Klasserom u-skolen_400x533.jpg

Klasserom ungdomsskolen.

Korridor og lærerarbeidsplasser, u-skolen_400x189.jpg

Korridor og lærerarbeidsplasser ungdomsskolen.

Uteområdet 5-7_400x189.jpg

Uteområdet 5-7. klasse.

Idrettsbanen tar form_400x189.jpg

Idrettsbanen tar form.

 

 

Status pr. 12. mai 2021

Økende hastighet i skoleprosjektet. Mye av fremdriften skjer fortsatt inne i bygget. Utvendig kan man nå se at ny Barduhall har kommet opp. Fortsatt er det bare et tomt skall, men vegger og tak er nå på plass.

For skolebygget så kan man se at de første fasadeplatene ved noen av inngangspartiene er under montering, men det er fremdeles vanskelig å få et godt og helhetlig bilde av hvordan bygget blir når det er ferdig. Innvendig er det fortsatt etablering av vegger og skjultanlegg som er i fokus, nå spesielt på plan 2 i A-fløya (nord) og begge plan i B-fløya (øst). Innvendige malerarbeider har startet opp, og man kan nå få et glimt av veggfargene i D-fløya på plan 1.

Korona-pandemien håndteres fremdeles med maksimalt fokus, både av entreprenør og byggherre. Så langt har pandemien bare medført små forsinkelser, men det kan se ut til at problemene knyttet til innreise begynner å melde seg. Spesielt er der rørlegger, maler og himlingsmontør som begynner å merke mangelen på arbeidskraft. De samme problemene gjelder for resten av regionen/landet, og norsk arbeidskraft er så godt som umulig å fremskaffe.

Prosjektet gjennomføres fremdeles uten avvik fra gjeldende økonomiske rammer. Fremdriften på skolebygget er ihht. plan, men nå under et visst press.

Det forventes at oppstart av utomhus arbeidene starter 25. mai. Det blir mye aktivitet utvendig som kan følges fra time til time på web-kameraet.

-Tore Lorentzen, prosjektleder 

Auditoriet tar form_400x225.jpg

Auditoriet tar form

Noen klasserom har begynt å få farge_400x225.jpg

Noen klasserom har begynt å få farge

Fasadeplater helt i syd_400x225.jpg

Fasadeplater helt i syd.

Fasadeplater under montering, 8-10_400x225.jpg

Fasadeplater under montering.

Fasadeplater varemottak_400x225.jpg

Fasadeplater varemottak.

Utvidelsen av Barduhallen har fått vegger og tak_400x225.jpg

Utvidelsen av Barduhallen har fått vegger og tak.

Korridor i 2. etg D-fløya_300x400.jpg

Korridor i 2. etg D-fløya.

Flisearbeidet har så vidt startet opp_225x400.jpg

Flisearbeidet har så vidt startet opp. 

Status pr. 15. april 2021

Vinteren vil ikke gi slipp på Setermoen, men vi har tross alt stort sett vært heldige med været i vinter. Lite snø, og relativt behagelige temperaturer har gjort fremdriften enklere enn den kunne ha vært. I fjor var det eksempelvis langt mer utfordrende!

Hovedtyngden av aktivitet skjer innvendig i bygget, og her er det lett å se utviklingen dag for dag.  Utvendig er det fremdeles bare reisingen av flerbrukshallen som kan sees. I løpet av noen få uker så kan man også se at fasadeplatene ved alle inngangspartiene bli montert. Det blir spennende å se fargene sammen som en helhet. Veggplater på flerbrukshallen er også nært forestående.

Innvendig er det fremdeles etablering av innvendige vegger og skjult-anlegg som er i fokus, og dette vil pågå gjennom hele sommeren i større eller mindre grad.  Fløy D og Fløy C har kommet langt også innvendig. Fløy A, plan 1, har også kommet godt i gang. Malerarbeidene har nettopp startet i B-fløya, foreløpig kun med sparklingsarbeider.

Korona-pandemien håndteres fremdeles med maksimalt fokus, både av entreprenør og byggherre. Fremdeles har pandemien bare medført minimale forsinkelser, men innreiserestriksjoner har begynt å gi problemer for enkelte av underentreprenørene.  

 

Prosjektet gjennomføres fremdeles uten avvik fra gjeldende økonomiske rammer. Fremdriften på skolebygget er ihht. plan.

 

Følg utviklingen fra time til time på web-kameraet.

Her er noen bilder fra prosessen i april:

Bakvegg Scene_400x225.jpg

Bakvegg scene 

Bakvegg Scene. 3D-modell_400x319.jpg

Bakvegg scene 3d-modell

Et av mat og helserommene_400x225.jpg

Mat og helse rommene

Et av mat og helserommene. 3D-modell_400x350.jpg

Mat og helse rommene 3d-modell

Flerbrukshallen har fått taket på_400x225.jpg

Flerbrukshallen har fått taket på.

Flerbrukshallen har fått taket på. 3D-modell_400x349.jpg

Flerbrukshallen har fått taket på 3d-modell

Inngangsparti og garderober 1-4_400x225.jpg

Inngangsparti og garderober 1-4 klasse.

Legging av varmerør i gulvet i B-fløya plan 2_400x225.jpg

Legging av varmerør i gulvet i B-fløya plan 2.

Skolegården for 5-7 sett fra syd._400x225.jpg

Skolegården 5-7 klasse sett fra syd.

Sløydrommene i A-fløya tar form_400x225.jpg

Sløydrommene i A-føya tar form. 

Status pr. 25. mars 2021

Fremdeles full fart på skolebygget. Mye av utviklingen i skolebygget skjer nå innvendig i bygget. Utvendig er det spesielt reisingen av bæresystemet for ny hallflate som vises fra dag til dag. For skolebygget er nå alle veggpaneler er montert, og taktekkingen er på full fart mot ferdigstillelse. Innvendig er det etablering av innvendige vegger og skjult-anlegg som er i fokus. Fløy D og Fløy C har kommet langt også innvendig, men mye gjenstår enda. Det er ikke lenge før innvendige malerarbeider kan starte opp i D-fløya (mot Barduhallen).

Korona-pandemien håndteres fremdeles med maksimalt fokus, både av entreprenør og byggherre. Så langt har pandemien bare medført minimale forsinkelser. Arbeidstilsynet var på uanmeldt besøk mandag 15. mars. Fokuset var generell sikkerhet på byggeplass, med særlig fokus på ivaretakelse av smittevern. Resultatet fra dette besøket var svært gledelig, ettersom arbeidstilsynet ikke hadde en eneste anmerkning til det arbeidet som utføres. Der er svært sjelden at arbeidstilsynets besøk ikke resulterer i et eneste pålegg!

Prosjektet gjennomføres fremdeles uten avvik fra gjeldende økonomiske rammer. Fremdriften på skolebygget er ihht. plan.

Det forventes at oppstart av utomhus arbeidene starter i månedsskiftet april-mai. Det blir mye aktivitet utvendig som kan følges fra time til time på web-kameraet.

Fløy A, 1. etg (helt i nord)_300x169.jpg

Fløy A, 1.etg (helt i nord).

Innvendig tar det raskt form_300x169.jpg

Innvendig tar det raskt form. 

Ny hallflate reiser seg_300x169.jpg

Ny hallflate reiser seg.

Ny hallflate sett fra nord mot syd_300x169.jpg

Ny hallflate sett fra nord mot syd. 

Status pr. 25. februar 2021

HENT AS har montert råbygget av stål og betong, og fått montert på prefabrikerte veggelementer. Man begynner virkelig å se konturene av den ferdige skolen.
HENT jobber nå med å få taket på de de siste to fløyene tett. På bygg D og C er allerede taket ferdig og de innvendige fagene er i gang.
Vinteren her oppe i nord har vært krevende for grunnarbeidet. Det skal utføres et stort stykke arbeid utomhus i vår/sommer og HENT ser frem til å komme i gang.
Siden sist har de også startet på oppføringen av den nye delen på Barduhallen. Her skal det komme en ny hall for ulike aktiviteter.

NBUS

Bæresystem:  Alle hulldekker over 2. etg er montert. Alle søyler, bjelker, vindavstivinger etc. er montert.

Taktekking: Pågår over fløy C og A. Ferdig på fløy D

Utvendig vegg: Alle veggelementer er montert. Noe sammenbygging og utvendig panel gjenstår.

Teknisk: Montering av skjultanlegg (el, ventilasjon, varme, sprinkler etc.) pågår for fullt i fløy D.  Støvbinding over himling ferdig. Oppstart teknisk fløy C

 

BAHA:  Arbeider med fundamentering for ny Barduhall går mot slutten. Stålmontering forberedes. Oppbygging av lavdel i eksisterende Barduhall er under planlegging.

Bilder av byggeprosess: 

Auditoriet kommer her_400x225.jpg

Foto: Auditoriet kommer her.

Fasade vest_400x225.jpg

Foto: Fasade vest.

Formidlingsrom kulturskolen_400x225.jpg

Foto: Formidlingsrom kulturskolen.

Garderobe u.skolen_400x225.jpg

Foto: Garderobe.

Koridor D-fløya_400x711.jpg

Foto: Korridor D-fløya.

Koridor fløy C_400x225.jpg

Foto: Korridor C-fløya.

Skolebibliotek_400x225.jpg

Foto: Skolebibliotek. 

Skolekjøkken_400x225.jpg

Foto: Skolekjøkken.

Sosialsone fløy D_400x225.jpg

Foto: Sosialsone D-fløya.

Teknisk utstyr monteres_400x225.jpg

Foto: Teknisk utstyr monteres. 

Ventilasjonsaggregater ankommet_400x225.jpg

Foto: Ventilasjonsaggregater er ankommet.

Status er oppdatert av HENT AS og Tore Lorentzen.

Foto er oppdatert av Tore Lorentzen, Prosjektleder, Bp3.

Oppdateringer februar 2021

Full fart på skolebygget, og nå har også byggingen av ny hallflate startet. Stort sett alt av veggpaneler er montert, kun barneskolefløya mot syd mangler i tillegg til en det stedlig plassbygging og lukking av vegger. Taktekking pågår på C-fløya, og montering av innvendige vegger og gips pågår i D-fløya. Montering av sprinklerrør, varmerør og innvendig avløp har startet i D-fløya, og de første komponentene til ventilasjonsaggregatene står på i 2. etg i påvente av montering.


Korona-pandemien handteres med maksimalt fokus fra dag til dag, både av entreprenør og byggherre. Så langt har pandemien bare medført minimale forsinkelser.

I dag kom sola på byggeplassen, og med den varsel om at det sakte men sikkert går mot lysere og etter hvert varmere dager. I løpet av sommeren kommer uteområdet til og ferdigstilles. Det blir utrolig flott, så det er bare å glede seg!

20210202_093617_400x225.jpg

20210202_094943_400x225.jpg

20210202_095200_400x225.jpg

20210202_100220_400x225.jpg

20210202_100304_400x711.jpg

20210202_100343_400x225.jpg

20210202_101313_400x225.jpg

20210202_101334_400x225.jpg

Oppdateringer januar 2021

Status januar 2021

Alle hulldekker over 2. etg er montert. Taktekking pågår over fløy D og C. Veggelementer montert på fløy D og C. Montering på fløy A pågår. Utvendig veggfarger kan nå sees, og er dels i farge «Fjellgrå» og dels i farge «Setersort». Forskjellen kan kanskje sees på bildene. Farger på inngangspartier er avgjort, og vil bli vist i en senere rapport.

Arbeider med fundamentering for ny Barduhall vil starte opp ila. uke 3. Arbeider med vann og avløpsanlegg i grunnen er snart ferdigstilt, det samme gjelder avløp fra Storloken.

20201217_122633_400x225.jpg

20201217_122837_400x225.jpg

20201217_123800_400x225.jpg

20201217_123808_400x225.jpg

20201217_135057_400x225.jpg

20201217_122944_400x225.jpg

20201217_123030_400x225.jpg

 

Bygging av ny skole desember 2020

Her er oppdaterte bilder fra byggeprosessen i desember 2020

Skole uke 50a_500x281.jpg

Skole uke 50b_500x281.jpg

Skole uke 50c_500x281.jpg

Skole uke 50d_500x281.jpg

Flere bilder av byggeprosessen finner du nederst på siden. 

Grunnsteinnedleggelse 18.11.20

På morgenkvisten onsdag 18.11.20 ble grunnsteinen på nyskolen i Bardu lagt ned. Tilstede på grunnsteinnedleggelsen var ordfører, formannskap, leder av prosjektstyret, entrepenøren Hent, kommunedirektør og enhetsleder for oppvekst, kultur og integrering. I forkant hadde 1.-7-klasse på Setermoen skole tatt bilder, laget tegninger, tatt håndavtrykk og skrevet hilsener som ble lagt i grunnsteinen. Ordfører Toralf Heimdal la med et Bardu-krus og enhetsleder Dagfinn Antonsen la ned bind 1 og 2 av bygdebøkene. Skolen skal stå ferdig om 1 år.

politikere[1].JPG

 

nedl%20graving[1].JPG

 

 

Byggingen av den nye skolen er i full gang -november 2020

Byggingen av den nye skolen er i full gang.

Bygget er delt inn i fløyene A, B, C og D, vist på følgende figur (Barduhallen til høyre for D):

Skole A B C D.jpg

Ungdomsskolen skal være i D-fløya, Barneskolen i B-fløya (1-4 i B1, 5-7 i B2)

A-fløya inneholder mange av spesialrommene.

C-fløya inneholder kantine og arealer for musikk og kultur i 1. etg.

2. etg. i C-fløya inneholder skolens administrasjon.

Fremdrift

D-fløya og C-fløya, utført pr. 01.11.20:

 • Bunnladninger lagt
 • Fundamenter og ringmur
 • Gulvstøp 1. etg
 • Søyler og bæresystem plassert
 • Hulldekker 2. etg

 

A-fløya og B-fløya:

 • Bunnledninger lagt
 • Fundamenter og ringmur
 • Gulvstøp 1. etg
 • Oppstart montering av søyler

 

Utvidelse av Barduhallen:

 • Grunnarbeidet påbegynt

 

Anbud og fremtidsplan

Anbudet for bygging av ny skole er nå klar og dersom alt går etter planen vil kontraktinngåelse med entreprenør og forventet bygging av skole skje i løpet av mai måned 2020. Det er forventet at skolebygget skal være ferdig i slutten av 2021.


Forløpig fremdriftsplan