Nøkkelpersoner ved kriser, katastrofer og ulykker i Bardu kommune 2019:

Ordfører Toralf Heimdal

Tlf. 950 81 111

Varaordfører Terje Nyberget

Tlf. 922 90 889

 

 

Rådmann Håvard Gangsås

Tlf. 949 73 609

Assisterende rådmann Rita Bjørn

Tlf. 975 90 377

 

 

Leder psykososialt kriseteam Alvilde Gardsteig Strømsmo

Tlf. 959 25 995