• I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å tenne opp bål eller grille i eller i nærheten av skog og annen utmark.

 

  • Uvettig bålbrenning og bruk av åpen ild er de vanligste årsakene til branner i skog og utmark. Nå på våren ligger det mye tørt gress og løv igjen fra i fjor. Selv et lite bål kan fort spre seg og komme ut av kontroll, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

 

  • Så langt i år (12.04.2024) er det rapportert om over 100 branner i gress og skog. Brann- og redningsvesenet i Rogaland fylke har hatt det mest travelt, med 46 oppdrag siden januar.

 

  • I 2023 var det 1 257 branner i utmark og innmark, fordelt på 475 i skog- eller utmark og 782 i gress- eller innmark. 

 Les mer om bålforbud på nettsiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.