Det foretas UV-rensing på alle vannverkene i Bardu kommune utenom vannverkene hvor det pumpes opp grunnvann. UV-behandling av vannet bidrar til at vannet blir fritt for bakterier, virus og andre levende organismer. Det blir jevnlig foretatt tester og analyser av bakterieinnhold, farge mm. som befinner seg i vannet i vannverkene, dette gjøres for å sjekke at vannet holder den gode kvaliteten vi ønsker.

Det er laget beredskapsplaner for å kunne håndtere uønskede hendelser som brann, forurensinger mm. Beredskapsplanene er laget slik at vannverkene skal kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser.

Telefonvarsling til innbyggere

Bardu kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS Servicevarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.  Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

 

Servicevarsling CDM