Avtale om vannmåler med Bardu kommune

Måleren er kommunens eiendom og fås utlevert ved avd. for Kommunalteknikk.

  • For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie.
  • Leieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.
  • Kommunen skal godkjenne plassering og frma som skal installere vannmåleren.
  • Utgiftene til installasjon og event. fltting av måleren betales av leieren.
  • Leieren må lese av vannmåleren 1 gang pr. år.
  • Leier må til enhver tid overholde gjeldende lover og forskrifter.