Godkjente listeforslag til valget

Valgstyret i Bardu kommune behandlet 10. mai listeforslagene til kommunestyrevalget 2023. 

Følgende valglister er godkjent:

Venstres listeforslag 

Fremskrittspartiets listeforslag 

Senterpartiets listeforslag 

Høyres listeforslag 

Sosialistisk Venstrepartis listeforslag 

Arbeiderpartiets listeforslag 

 

Oversikt over alle godkjente valglister med kandidater 

 

Klage?

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagefrist på vedtaket er 31. mai 2023 kl. 12:00
Klagen sendes valgstyret i Bardu kommune:

Postadresse: Valgstyret i Bardu kommune, Postboks 401, 9365 Bardu
Epostadresse: postmottak@bardu.kommune.no

Valgstyret i Bardu

Partiene som stiller til valg - listeforslag

Vi legger fortløpende ut innleverte listeforslag til kommunestyrevalget i Bardu kommune 2023.

Listeforslag til kommunestyrevalget 2023 må være mottatt av kommunen innen 31. mars kl. 12.00. Innen 1. juni skal valgstyret avgjøre om de innleverte listeforslagene kan godkjennes. Først etter valgstyrets behandling er listene endelige.

For første gang kan listene til lokalvalget opprettes, administreres, signeres og leveres digitalt. I Listeforslagsportalen kan alle som ønsker å stille med liste til valget opprette, administrere, signere og levere listen digitalt. Det er dermed et godt digitalt arbeidsverktøy for å organisere listene.

Alle som ønsker å stille liste til kommunestyre- og fylkestingsvalget kan gjøre det. Ønsker du å lese mer om det å stille til valg og levere liste til valget kan du klikke deg inn på Valgdirektoratet sine nettsider.

Venstres listeforslag

Fremskrittspartiets listeforslag

Senterpartiets listeforslag

Høyres listeforslag

Sosialistisk Venstrepartis listeforslag

Arbeiderpartiets listeforslag

Stemmekretser og åpningstider på valgdagen

 • Søndag 10. september 2023 kl. 16.00 til kl. 20.00 -Setermoen valgkrets 
 • Mandag 11. september 2023 kl. 10.00 til kl. 20.00 -Setermoen valgkrets
 • Mandag 11. september 2023 kl. 10.00 til kl. 18.00 -Nedre Bardu valgkrets, Øvre Bardu valgkrets og Salangsdalen valgkrets

De fire valgkretsene i Bardu er Setermoen valgkrets, Nedre Bardu valgkrets, Øvre Bardu valgkrets og Salangsdalen valgkrets. 

Valgstyret i Bardu

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.

Valgstyret i Bardu består av følgende medlemmer:

1. Toralf Heimdal, leder (Sp)
2. Marita Strømsør-Bygdevoll, nestleder (Sp)
3. Torgrim Nyvoll (Sp)
4. Karl Johnny Bjørnsen (Sp)
5. Marit Øverås (Sp)
6. Regina Alexandrova (H)
7. Berit Sandnes Wikstøl (Ap)
   

Stille liste til kommunestyrevalget 2023?

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Les alt om listeforslagene på valg.no

 

Elektronisk underskrift på listeforslag

Det er nå mulig å sende elektroniske listeforslag, les mer om hvordan dette gjøres: Opprette elektronisk listeforslag

Hvem har stemmerett? Står du i manntallet?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023

 • Norsk statsborger

  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​

  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (dette må være gjort før valget)​

 • Utenlandsk statsborger dersom du

  • Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​

  • Er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.) (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island)

Er du innført i manntallet

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen. 

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.
 

Hva om jeg bor i utlandet ?

Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisterett i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.
 

Slik søker du om å bli innført i manntallet

 • Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

 • Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet (PDF, 103KB) eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 

Tidligstemming fra 3. juli

Da 1 juli i 2023 havner på en lørdag, kan du avgi tidligstemme fra mandag 3.juli

For de som ikke har anledning til å avlegge stemme i forhåndsstemmeperioden 10.8-8.9.23 eller Valgting 10-11.9.23 kan avlegge tidligstemme på Rådhuset i åpningstiden. Du må gjøre avtale for å avlegge stemme. Avtale gjør du ved ringe 35986200 eller ved å henvende deg til servicesenteret.

For de som tidligstemmer benyttes det en generell stemmeseddel da de ordinære leveres til forhåndsstemmeperioden, det medfører at velgeren ikke kan endre på stemmeseddelen eller gi "slengere" ved tidligstemming. 

Forhåndsstemming fra 10. august

Fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme på Kommunehuset i Bardu ved ekspedisjonen.

Digitalt valgkort

Du får tilsendt digitalt valgkort. Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet, går det raskere å registrere at du stemmer.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsiden til Valgdirektoratet.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Husk legitimasjon

Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet "én velger - én stemme", og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder:

 • navnet ditt
 • fødselsdatoen din
 • gjenkjennelig bilde av deg