• Hvis barnet fyller ett år innen utgangen av august har det rett til å få plass fra nytt barnehageår. Søknad må være levert før 1. mars.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller ett år. Søknad må være levert før 1. mars.
  • Barn som fyller ett år i desember, har rett til barnehageplass fra august året etter at de har fylt ett år.
  • Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil bli behandlet ved nærmeste suppleringsopptak hvis det er ledige plasser.
  • Innmeling til grunnskole for barn som skal begynne på skolen til høsten finner du under "Skjema" nederst på siden.  Søknad må være levert før 1. mars.

 

Barnehagene tilbyr 50 og 100 % plass. Barnehageplassen beholdes til 31.7 det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

Søknad

Søknad leveres elektronisk til kommunen: 

Foresattportalen

Klage

Dersom barnet har rett på plass og det gis avslag kan det klages på vedtaket. Søker kan også klage hvis ikke første eller andre ønske oppfylles ved hovedopptaket.

Klagen må leveres skriftlig til kommunen. Fristen for å klage er 3 uker fra du har fått svar.

Klagen sendes som post til kommunen.

Barnehagefakta

Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass. Her er informasjon om barnehagene i Bardu: Barnehagefakta