Det interkommunale samarbeidet laget i 2011/2012 en interkommunal kreftplan for Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv. Denne ble i 2012 politisk vedtatt i alle de 4 samarbeidskommunene.

Planen er utarbeidet av en kreftgruppe bestående av kreftsykepleiere og sykepleiere fra Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv. Arbeidsgruppen avviklet også i 2012, 2 interkommunale fagdager med kreftomsorg som tema. Målet med fagdagene er kompetanseheving for helsepersonell som skal ivareta pasientene.

Det jobbes også med et interkommunalt ambulerende team som skal jobbe tett sammen med kreftkoordinator. Arbeidet er finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet.