Bardu kommune har tilbud om kreftsykepleie/kreftkoordinator. Kreftsykepleietjenesten i Bardu kommune er et lavterskel-tilbud til deg som er kreftsyk og du trenger ikke henvisning fra din lege. Tilbudet gjelder alle kommunens innbyggere, både hjemme og i institusjon. Hvis du er kreftsyk eller en av dine nærmeste er rammet av denne sykdommen har du mulighet til å ta direkte kontakt med meg. Tjenesten er gratis.

Siv Anita Storhaug er å treffe på kontoret mandag til torsdag fra 08.00 – 15.45 vintertid og 08.00 – 15.00 sommertid, eller på telefon 902 87 180.  Mailadressen er siv.anita.storhaug@bardu.kommune.no

Besøksadresse p.t er legekontor på Interkommunal Legevakt.