Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Fritidsboliger omfattes av feie- og tilsynstjenester på lik linje med helårsboliger.

Behovet for feiing vurderes blant annet på bakgrunn av registrerte fyringsvaner, sotmengde, hvordan det fyres og hva det fyres med. Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og hvordan det fyres er eksempler på hva det ses etter. Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger/fritidsboliger vil få årlig besøk av feieren, mens andre kan oppleve at det tar opptil flere år mellom hver gang feieren kommer på besøk.

Vi varsler tilsyn og feiing på SMS

Før besøket får du et varsel per SMS eller brev som forteller deg når vi kommer. Er du usikker på om korrekt telefonnummer er oppført på deg, kan du sjekke dette på servicevarsling.no

Du må være tilstede når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen eller fritidsboligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Feieren er uniformert og skal alltid kunne fremvise legitimasjon.

Tilsyn med fyringsanlegg

Dette kontrolleres:

  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • om ildsted og skorstein er montert etter gjeldene lovverk/monteringsanvisning
  • om det er behov for feiing
  • om feieren har tilgang til skorsteinen

I tillegg veileder vi i spørsmål om fyring, røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier, fyringsøkonomi og generell brannsikkerhet i hjemmet.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg om at du viser oss at manglene er utbedret.

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig fremdriftsplan om hvordan og når avvikene blir utbedret. Det er beboernes sikkerhet det handler om, og det er dere som kan gjennomføre de brannforebyggende tiltakene som anbefales for å bo tryggest mulig.

Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet dagen feiingen er varslet.

Feiing fra tak
Sett fram godkjent bakkestige. Stigen må være i metall. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrennen.

Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.

Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.

Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Gjeldende NS EN (Norsk Standard) standarder for slike produkter er å forstå som preaksepterte løsninger.

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling kan du kontakte oss på telefon:

Feier Bjørn Mange Nordmo tlf: 907 01 248

Feier Anders Mortensen tlf: 907 09 313

Eventuelt kan du sende oss en mail: brannstasjonen@bardu.kommune.no