Trygghetsalarm er et hjelpemiddel til hjemmeboende som føler seg utrygge og som har en helsetilstand som medfører behov for pleie- og omsorgstjenester. Trygghetsalarmen kan brukes i nødsituasjoner.Tildeling av trygghetsalarm er behovsprøvd.
Det koster kr 150,- per måned i egenbetaling for alarmen

Klikk her for mere informasjon

Søknadsskjema  PDF document ODT document  sendes Pleie - og omsorgstjenesten, Parkveien 24, 9360 Bardu