I foregående uke ble det bekreftet totalt 58 smittede i Bardu kommune. Hittil i uke 3 er det 25 smittede. Det er god kontroll på smittesporing og oppfølging fra smittesporingsteamet i samarbeid med testteamet.

Oppdaterte smittetall blir daglig oppdatert på nettsiden under Bekreftede smittetilfeller.

Trafikklysmodellen i barnehager og skoler i Bardu kommune

Det ble i krisestab den 20.1.22 besluttet at Bardu kommune går over til grønt nivå i skole og barnehage f.o.m. 21.1.22. Det vil bli jevnlig testing på skolene med høyere smittetrykk. Dette vil gjelde Setermoen skole fra uke 3.

Bardu kommune har ikke noe høyere nivå enn nasjonalt nivå.

Her finner du Nasjonale tiltak og retningslinjer f.o.m 14. januar.

Bardu kommune oppfordrer til fortsatt aktsomhet og kontaktreduserende tiltak blant sine innbyggere og at man har lav terskel for testing ved luftveissymptomer.

Kriseledelsen har neste møte i uke 4. Smittesituasjonen og utviklingen følges nøye og krisestab tiltrer raskt dersom situasjonen endrer seg.