Oppdatert informasjon om Covid-19 per 31.10.20 kl. 18:15

Det har blitt bekreftet 1 ny smittet lørdag 31.10.

Det er nå bekreftet at den smittede er ansatt ved Setermoen skole. Det er igangsatt smittesporing. Smittesporingsteamet jobber nå med å kontakte alle nærkontakter.

 

Smittesporingsteamet har god testkapasitet og gjennomfører flere tester gjennom helgen, i Barduhallen. Det er teste totalt 52 personer lørdag.

Alle nærkontakter av smittede vil bli kontaktet smittevernapparatet. Les mer om hvem som er nærkontakter her.

Avgjørelsen angående videre skolestenging i Bardu vil bli tatt søndag kveld.

 • Testtelefon utvider åpningstider fra 9-12 søndag 2.november.

 

Ledergruppa og krisestab overvåker situasjonen i Bardu og har jevnlige møter.

Vi oppdaterer med informasjon her fortløpende. 

Følgende nasjonale retningslinger kom 31.10 ifm. karantene og isolasjon:

 • Nærkontakter som utvikler symptomer må anses å være smittet, slik at de må isolerers som om de var syke, frem til det evetuelt foreligger et negativt prøvesvar.
 • Alle nærkontakter bør teste seg.
 • Voksne som er i karantene innad i husstanden endres ved at de bør så langt som mulig holde avstand til hverandre.

Det er viktig at disse følges dersom du er nærkontakt.

Bardu kommune har også følgende oppfordringer:

 • De som er testet skal ikke ut i sivilsamfunnet før testsvar foreligger!
 • Nærkontakter med smittede skal automatisk gå i karantene i 10 dager.
 • Alle arrangement bør avlyses inntil videre
 • Det oppfordres til begrenset sosial kontakt i tiden fremover. 
 • Ikke gå fra dør til dør i forbindelse med halloween
 • Unngå besøk på Barduheimen gjennom helgen

 

For å få kontroll og sørge for en god smitteoppsporing iverksettes følgende tiltak i Bardu fredag 30.10.20:

 • Setermoen skole/SFO og Voksenopplæringen stenges fredag
 • Barduhallen stenges og arrangement avlyses

Smittesituasjonen er fortsatt uavklart, og det foregår en omfattende smittesporing i samarbeid mellom sivilt og militært helsepersonell. Smittesporingen ledes av Bardu kommune. Fokuset er på testing og smittesporing og det vil gjennomføres omfattende testing gjennom helgen. 

Det er nå viktig at alle som bor og oppholder seg i Bardu følger følgende smittevernråd:

 • Hold avstand – husk meteren
 • Bli hjemme hvis du er syk
 • Vask hendene
 • Host/nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har det for hånden.

 

Dersom man har spørsmål om testing, kan man ringe koronatesttelefonen på 468 47 368 mellom kl. 08:00-11:00 på hverdager.

Ved andre helsemessige spørsmål kan man henvende seg til legevakten i Bardu kommune på telefon 116117.