Bardu kommune er opptatt av at våre innbyggere skal ha best mulig tilgang til de tjenestene de har behov for.

For oss er det viktig at innbyggere og andre har mulighet til selvbetjening både hva gjelder informasjon om kommunen og søknader til kommunen.

I margene på denne siden har man tilgang til blant annet postliste, møtekalender for politiske utvalg, skjemaer for søknader til kommunen, høringer, kartressurser, vedtatte planer og mye mer.

Ved å velge de forskjellige undermenyene, får man tilgang til mer utdypende informasjon.