Bardu kommune vil ha en særlig oppmerksomhet på ivaretakelse av berørte etter masseskytingen i Oslo den 25. juni.

Dersom man er direkte rammet eller berørt av hendelsen kan man kontakte kommunen gjennom det psykososiale kriseteamet, fastlege eller rus- og psykisk helsetjeneste. 

Det skal være lav terskel for å kontakte oss, og vi er tilgjengelig for samtale dersom man skulle ønske det. Dette gjelder også for andre som kan oppleve vansker som følge av hendelsen, basert på tidligere traumatiske hendelser eller politiets trusselvurderinger.

Man kan kontakte:

  • Leder for psykososialt kriseteam, Mari Martinsen Siljebråten, 454 83 791.

Krise og vakttelefoner, Psykososialt Kriseteam i Bardu

  • Legekontoret/fastlege, 771 85 500 - åpningstider 08:00-15:00.

Legekontorets nettside

  • Rus- og psykisk helsetjeneste i Bardu kommune, Karin Hanstad, 920 24 324 / 77185595.

Rus- og psykisk helsetjenestes nettside

 

Helsedirektoratets vurdering av hvem som kan trenge hjelp etter masseskytingen:

Direkte berørte

  • Etterlatte, familie, venner
  • Skadde, deres familie og nærmeste
  • Vitner til hendelsen og deres nærmeste

Andre rammede

  • Det skeive miljøet
  • Rammede av terroren etter 22.juli, krig og voldshandlinger samt tidligere traumatiske hendelser
  • Barn, unge og befolkningen for øvrig

 

For berørte og andre rammede finnes det og flere frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og informasjon. Flere av disse har hjelpetelfoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp. Man kan finne oversikt på helsenorge.no