Oppdateringer januar 2021

Status januar 2021

Alle hulldekker over 2. etg er montert. Taktekking pågår over fløy D og C. Veggelementer montert på fløy D og C. Montering på fløy A pågår. Utvendig veggfarger kan nå sees, og er dels i farge «Fjellgrå» og dels i farge «Setersort». Forskjellen kan kanskje sees på bildene. Farger på inngangspartier er avgjort, og vil bli vist i en senere rapport.

Arbeider med fundamentering for ny Barduhall vil starte opp ila. uke 3. Arbeider med vann og avløpsanlegg i grunnen er snart ferdigstilt, det samme gjelder avløp fra Storloken.

20201217_122633_400x225.jpg

20201217_122837_400x225.jpg

20201217_123800_400x225.jpg

20201217_123808_400x225.jpg

20201217_135057_400x225.jpg

20201217_122944_400x225.jpg

20201217_123030_400x225.jpg

 

Bygging av ny skole desember 2020

Her er oppdaterte bilder fra byggeprosessen i desember 2020

Skole uke 50a_500x281.jpg

Skole uke 50b_500x281.jpg

Skole uke 50c_500x281.jpg

Skole uke 50d_500x281.jpg

Flere bilder av byggeprosessen finner du nederst på siden. 

Grunnsteinnedleggelse 18.11.20

På morgenkvisten onsdag 18.11.20 ble grunnsteinen på nyskolen i Bardu lagt ned. Tilstede på grunnsteinnedleggelsen var ordfører, formannskap, leder av prosjektstyret, entrepenøren Hent, kommunedirektør og enhetsleder for oppvekst, kultur og integrering. I forkant hadde 1.-7-klasse på Setermoen skole tatt bilder, laget tegninger, tatt håndavtrykk og skrevet hilsener som ble lagt i grunnsteinen. Ordfører Toralf Heimdal la med et Bardu-krus og enhetsleder Dagfinn Antonsen la ned bind 1 og 2 av bygdebøkene. Skolen skal stå ferdig om 1 år.

politikere[1].JPGnedl%20graving[1].JPG

 

 

Byggingen av den nye skolen er i full gang -november 2020

Byggingen av den nye skolen er i full gang.

Bygget er delt inn i fløyene A, B, C og D, vist på følgende figur (Barduhallen til høyre for D):

Skole A B C D.jpg

Ungdomsskolen skal være i D-fløya, Barneskolen i B-fløya (1-4 i B1, 5-7 i B2)

A-fløya inneholder mange av spesialrommene.

C-fløya inneholder kantine og arealer for musikk og kultur i 1. etg.

2. etg. i C-fløya inneholder skolens administrasjon.

Fremdrift

D-fløya og C-fløya, utført pr. 01.11.20:

 • Bunnladninger lagt
 • Fundamenter og ringmur
 • Gulvstøp 1. etg
 • Søyler og bæresystem plassert
 • Hulldekker 2. etg

 

A-fløya og B-fløya:

 • Bunnledninger lagt
 • Fundamenter og ringmur
 • Gulvstøp 1. etg
 • Oppstart montering av søyler

 

Utvidelse av Barduhallen:

 • Grunnarbeidet påbegynt

 

Anbud og fremtidsplan

Anbudet for bygging av ny skole er nå klar og dersom alt går etter planen vil kontraktinngåelse med entreprenør og forventet bygging av skole skje i løpet av mai måned 2020. Det er forventet at skolebygget skal være ferdig i slutten av 2021.


Fremdriftsplan

Bygging av ny skole på Setermoen

Her finner du artikkel om bygging av ny skole på Setermoen fra 03.04.20

Kontaktopplysninger

Terje Nyberget I Leder av prosjektstyret

+47 92290889 I terje.nyberget@gmail.com