Utvalg for Plan, levekår og utmark fastsatte Planprogram for «Detaljregulering Setermoen leir med Toftaker» i sak 02/2023 den 06.11.2023

Saksdokumenter kan lastes ned under.

Planprogram          Innspill til planprogram         Saksframlegg         Vedtak