Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets oppgave å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

 

Slik melder du fra

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et  meldingsskjema  PDF document ODT document (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Du kan lese mer på siden til Barnevernet i Bardu hvor du også finner oversikt over telefonnummer.