Innkjøpsavdelingen er en fagavdeling innen offentlige anskaffelser. Vi har kjernekompetanse innen regelverk, logistikk, innkjøpsanalyse, samfunnshensyn og avtaleforvaltning. Innkjøpsavdelingen gjennomfører konkurranser og inngår felles avtaler på vegne av Bardu kommune og samarbeidskommuner/virksomheter.

Kontaktperson:

Siri Olset Øvrebø | Innkjøpsleder
Avd: +47 41637653 | siri.ovrebo@bardu.kommune.no