Det ble i krisestab den 14.1.22 besluttet at Bardu kommune holder seg til gult nivå i skole og barnehage. Det vil gjøres en ny vurdering i uke 3 om kommunen skal gå over til grønt nivå.

 

Oppdaterte smittetall vil f.o.m. uke 2 bli oppdatert på nettsiden under Bekreftede smittetilfeller hver dag.

Bardu kommune oppfordrer til fortsatt aktsomhet og kontaktreduserende tiltak blant sine innbyggere og at man har lav terskel for testing ved luftveissymptomer.