Legekontoret har ansvar for de kurative legetjenester, i tillegg til å drive individrettet forebyggende helsearbeid. Prioriterte oppgaver er å gi befolkningen i Bardu en legetjeneste av høy faglig standard, i et rimelig omfang og med akseptable ventetider.

Telefon 77 18 55 00 mellom kl 0800-1500 (15.5-14.9) og mellom 0800-1545 (15.9-14.5). Legekontoret har også egen hjemmeside :  http://www.bardulegekontor.no/.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid, kontakt legevakt: 116 117 (landsdekkende nr). Interkommunal legevakt er lokalisert på Helsehuset i Bardu. Direktenr til interkommunal legevakt er fra 12.01.17.: 77186490

Ved akutt nød ring 113.

ooOOoo