Legekontoret har ansvar for de kurative legetjenester, i tillegg til å drive individrettet forebyggende helsearbeid. Prioriterte oppgaver er å gi befolkningen i Bardu en legetjeneste av høy faglig standard, i et rimelig omfang og med akseptable ventetider.

Telefon 77 18 55 00.

Legekontoret har også egen hjemmeside :  http://www.bardulegekontor.no/.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid, kontakt legevakt: 116 117 (landsdekkende nr). Interkommunal legevakt er lokalisert på Helsehuset i Bardu. Direktenr til interkommunal legevakt er fra 12.01.17.: 77186490

Ved akutt nød ring 113.

 

Åpningstider telefon/ekspedisjon og lab:

 

Sommertid fra 15/5 til og med 14/9

Mandag-torsdag og fredag 08.30-11.30 og 12.00-15.00  

Tirsdag og onsdag 08.00-11.30 og 12.00-15.00

 

Vintertid fra 15/9 til og med 14/5

Mandag-torsdag og fredag 08.30-11.30. 12.00-15.45  

Tirsdag og onsdag 08.00-11.30 og 12.00-15.45