Hvem kan nominere kandidater?

Både enkeltpersoner, lag og foreninger og institusjoner har anledning til å komme med forslag på aktuelle kandidater.

 

Forslag på kandidater

Bardu kommune ønsker forslag på kandidater til kommunens kulturpris. 

Forslag må sendes inn elektronisk via skjema på Bardu kommunes hjemmeside. 

Frist: 1. september. 

I kriteriene står det: 

Kulturprisen for Bardu skal sette fokus på frivilligheten og dens betydning. Prisen tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Bardu kommune som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrep. Kriteriene finnes også på Bardu kommunes hjemmeside

Spørsmål kan rettes til postmottak@bardu.kommune.no, eller på tlf. 77 18 52 00.

Kulturpris for Bardu - Vedtekter

Vedtatt av Hovedutvalget for Kultur i sak 58/91, 6. november 1991, med senere endring av punkt 1 vedtatt av utvalget for omsorg og oppvekst i sak 67/97, 31. oktober 1997. Videre endret i sak 7/00, den 27. januar 2000 og i sak. 09/05 den 3. mars 2005. Siste endring vedtatt av utvalget for omsorg og oppvekst 14/2018 den 08.11.2018.

1. For midler bevilget av Bardu kommune og eventuelle andre bidragsytere, tildeles en årlig kulturpris for Bardu kommune. Kulturprisen består av en gavesjekk på kr 10.000 og et innrammet diplom.

2. Kulturprisen for Bardu skal sette fokus på frivilligheten og dens betydning. Prisen tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Bardu kommune som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrep.

3. Samme person kan ikke få prisen flere ganger for samme sak.

4. Muligheten for å fremme forslag på kandidater skal bekjentgjøres årlig. Prisen tildeles av utvalg for omsorg og oppvekst i Bardu som kan velge å tildele prisen til tidligere foreslåtte kandidater.

5. Prisutdelingen foretas av Bardu kommune v/ ordfører ved en passende anledning.

 

Kriterier kulturpris

 

Tidligere prisvinnere

Kulturprisen ble delt ut første gang i 1991 og ble siden delt ut årlig til og med 1997. Neste tildeling var i 2000. Deretter har Kulturprisen blitt utdelt årlig, til sammen 27. ganger.  

 • Gudleiv Øverås (1991) 

 • Bodil Nyhus (1992)

 • Roald Utgård (1993)

 • Eivind Steien (1994)

 • Per Årnes (1995)

 • UL Freidig (1996)

 • Inger Livelten (1997)

 • Bardu Musikkforening (2000)

 • Fred Børre Lundberg (2001)

 • Halvor Eggen (2002)

 • Ernst Hansen (2003)

 • Bodil og Ola Haugli (2004)

 • Tove og Rolf Hansen (2005)

 • Inger Heimdal (2006)

 • Bardu IL (2007)

 • Per Midttun (2008)

 • Anders Hoffmann (2009)

 • Ester og Jon Sneve (2010)

 • Bardu Korforening (2011)

 • Øystein Figenschau (2012)

 • Egil Nyhus (2013)

 • NMK avd. Bardu (2014)

 • Lennart Strømseng (2015)

 • Torfinn Bang (2016)

 • Johannes Irgens (2017)

 • Bente Midttun Kroken (2018)

 • Astid og Magnar Hansen (2019)

 • Randi Aasvang Hansen (2020)

 • Ellen Sprets (2021)

 • Jarle Walter Heimdal (2022)