Vår kommunepsykolog gir gratis lavterskeltilbud for barn, unge og deres familier, arbeidsplasser og ulike organisasjoner i Bardu kommune. 

Rekrutteringen av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringas satsninger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Det viktigste er tillit. Psykologen er ute etter å hjelpe, men dersom psykologen ikke kan hjelpe deg, kan du bli henvist videre. 

Målgruppe

Barn, unge, voksne og deres familier som bor i, eller har tilknytning til Bardu kommune.

 

Samtaler, veiledning og tverrfaglig arbeid

Psykologen tilbyr utredning/vurdering, samtaler og veiledning for både lette, moderate og alvorlige psykiske plager og vansker. Symptomer på angst, stress, depresjon, atferdsvansker, læringsvansker, oppdragelsesvansker, livskriser, sorg, traumer, kan være eksempler.

Psykologen samarbeider også med andre når det er aktuelt. Det kan være Rask, Rus, fastlege, helsesykepleier, BUP, PPT, barnehage, skole eller andre.

Det planlegges også kurs som tar for seg ulike problemstillinger i det psykiske helsefeltet.

 

Kontakt

Borbála Johnsen, kommunepsykolog 

kommunepsykolog@bardu.kommune.no

tlf 915 66 871

 

Kontoret ligger ved siden av Rema 1000 i det tidligere oransje NAV bygget.

Ingen trenger henvisning for å ta kontakt.