Bardu kirke_small
Bardu kirke

Bardu kirke. Tømmerkirke, tatt i bruk i 1829. 120 sitteplasser i kirkeskipet og 15 sitteplasser på galleriet. Før galleriet ble stengt var det totalt 220 sitteplasser. Kirken er lokalisert til Setermoen. Kirken er Åpen Veikirke (uten guide) og er åpen i juli mandag - fredag 0800 - 1530.

nbkapell3_small
Nedre Bardu kapell

Nedre Bardu kapell ble tatt i bruk 1981 og ligger ca 18 km nord for Setermoen . Tar av ved Elverumskrysset over brua og til venstre. Ca 170 husstander sokner til kapellet.

Øvre Bardu kapell_250px
Øvre Bardu kapell

Øvre Bardu kapell ble tatt i bruk i 1971. Kapellet finner man ca 17 km øst for Setermoen (X-Altevannsveien/Sørdalsveien). Ca 80 husstander sokner til kapellet.

Salangsdalen kapell_250px
Salangsdalen kapell

Salangsdalen kapell ble tatt i bruk i 1981 da det var gjenoppbygd etter brann. Kapellet finner man ved å kjøre sørover E-6 ca 25 km fra Setermoen, fortsette Bonesveien (mot Polar Park) ca 2km. Det er ca 40 husstander som sokner til kapellet.

menighetshus_small
Menighetshuset

Menighetshuset, som ble tatt i bruk i 1993, ligger ved Bardu kirke og er benyttet i mange sammenhenger. Da Bardu kirke kun består av kirkerommet, ble menighetshuset bygget for å romme andre aktiviteter. Det har vist seg tjenlig og vel egnet både til de mange ulike arrangementer menigheten selv har, og det leies også ut til en rekke andre formål. Bla. er huset velegnet til møter, kurs, minnesamvær, dåpsfest eller lignende. Huset består av en stor og en liten sal med foldedør mellom. Godt kjøkken og dekketøy til ca 120 stk.