Kinoen på Setermoen ligger på Setertun. 

Bygget ligger forbi kommunehuset, foran brannstasjonen. 

Kino.png

Klikk på bildet for å komme til Setermoen kino.