Bosetting/integrering av flyktninger


Bardu kommune har en målsetting om å ha ca. 50 flyktninger bosatt til enhver tid.

Setermoen mottak

Setermoen mottak er et statlig mottak for asylsøkere, og har vært i drift siden 19. april 1999. Mottaket drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Mottaket er delt i to avdelinger; ordinær avdeling med plass til 120 beboere, og tilrettelagt avdeling med 20 plasser. Les mer ved å følge linken til venstre.

Norskopplæring av flyktninger


Læringssenteret driver voksenopplæring og har Setermoen Mottak som nærmeste samarbeidspartner.