Influensavaksinen tilbys kun til personer i følgende risikogrupper:

  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine. FHI anbefaler både influensavaksine og koronavaksine til gravide. Man kan få vaksine i kommunen på drop-in tilbudet 9/11 mellom kl. 09-12 i Barduhallen eller når man er på konsultasjon hos jordmor. Ta kontakt med Bardu helsestasjon ved spørsmål, tlf. 771 85 560

Les mer om Influensa og koronavaksine til gravide her (FHI).

  • Barn og voksne med:

diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kronisk hjerte- og karsykdom, kronisk leversvikt eller nyre- svikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme eller annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom. 

Influensavaksine til risikogrupper (FHI)

I tillegg anbefales influensavaksine til: