Risikogrupper for alvorlig forløp av influensa:

  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • Hjertesykdom
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplanterte, kreft)
  • Lever- eller nyresvikt
  • Diabetes (spesielt dårlig regulert blodsukkernivå)
  • Svært alvorlig fedme
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik)

I tillegg har for tidlig fødte barn økt risiko for sykehusinnleggelse ved influensa. Risikoen er høyest for barn født før uke 32 i svangerskapet. Premature barn anbefales årlig influensavaksine fra de er 6 måneder (kronologisk alder) og opp til 5 år.

I tillegg til disse gruppene anbefales vaksine til de som bor sammen med – eller er tilsvarende nære – immunsupprimerte barn.

Det vil være influensavaksinering i Barduhallen

27. oktober, 28. oktober og 10. november kl 09-15 alle dagene.

Det er også mulig å bestille time på Bardu helsestasjon for influensavaksinering av barn. Ta kontakt for time, tlf 771 85 560.

Pris for influensavaksinen: 200,-