Avdelingsleder Odd-Are Pedersen
Besøksadresse Parkveien 24, 9360 Bardu
Telefon 77 18 55 56


Serviceavdelingen omfatter kjøkken og renhold. Avdelingen sørger for all matlaging for institusjonen. I tillegg lages det middag som bringes ut til hjemmeboende.

 

Søknad om middag fra Barduheimen rettes til

Pleie og omsorgstjeneste,
Parkveien 24,

9360 Bardu 
Tlf  77 18 55 50

 

Ferdigmiddag >
Pris pr. porsjon hjem    kr 60,-
Middag servert på Barduheimen kr 55,-

Kirsten p kjkkenet  .jpg"Kristin p kjkkenet  .jpg"