Soneleder Sone Øvre
Barduheimen
Soneleder Sone Nedre
Barduheimen

Åse Michaelsen

Heidi Rognli Heimdal 

Besøksadresse

Parkveien 24,
9360
Bardu

Telefon 77 18 55 50
Barduheimen Sone Øvre og Sone Nedre har tilsammen 30 plasser. Herav 5 korttidsplasser. Korttidsplassene brukes til rehabiliteringsopphold og avlastningsopphold. Alle rommene er enerom med  eget bad, dusj og toalett. Det er uttak for TV og telefon på rommene, 12 av rommene har også uttak for data/internett.

Til sykehjemmet er det knyttet egen tilsynslege og fast fysioterapaut og ergoterapaut.

 

På Barduheimen er det faste aktiviteter på storstua fire dager i uka, bingo, trim, høytlesing osv. Hobbystua arrangerer også turer for beboerne på sykehjemmet, spesielt i sommerhalvåret.

 

Det er egne forskrifter  for betaling ved langtidsopphold i institusjon .

Søknadsskjema  sendes Pleie - og omsorgstjenesten, Parkveien 24, 9360 Bardu.