Bardu kommune har fra 1. november 2017 innført et nytt saksbehandlingssystem som heter Elements. Dette erstatter ESA som vi tidligere har brukt. Dette medfører at dokumenter og møter som er registrert etter 1. november ikke finnes i ESA-valgene, men under linkene til Elements. Når det gjelder tilgang til postliste og møtekalender vil vi i en overgangsperiode måtte ha to valg for hver av disse, ett for det gamle ESA og ett valg for det nye Elements.