En liten oppdatering på fremdrift av skolebygging i juni 2021:

Endelig er vi i gang med etablering av skolens uteområde og idrettsbane. Vi kan i disse dager se at idrettsbanen blir isolert og avrettet. Her skal det i løpet av sommeren/tidlig høst være etablert en kunstgressbane som måler 100*64m, med fire løpebaner rundt. På 100m-strekket, blir det 6 baner. Alle løpebaner får kunstdekke, det samme gjelder «halvmånene» bak fotballbanens kortlinjer.  

Innvendig i skolebygget begynner det også for alvor å ta form. D-fløya og C-fløya har nå fått farge på veggene. Utvendig kan man se at fasadeplatene ved inngangspartiene har kommet på plass, men det er fremdeles vanskelig å få et godt og helhetlig bilde av hvordan bygget blir når det er ferdig.

Korona-pandemien håndteres fremdeles med maksimalt fokus, både av entreprenør og byggherre. Utfordringer med innreise, har nå medført at skolebygget ligger ca. 5 uker bak opprinnelig plan. Det arbeides imidlertid hardt for å begrense forsinkelsene. Det er fremdeles rørlegger, maler og himlingsmontør som merker mangelen på arbeidskraft sterkest. De samme problemene gjelder fortsatt for resten av regionen/landet, og norsk arbeidskraft er så godt som umulig å fremskaffe.

Prosjektet gjennomføres fremdeles uten avvik fra gjeldende økonomiske rammer.

 

Det blir mye aktivitet utvendig i perioden som kommer, og utviklingen kan følges fra deg til dag på web-kameraet.

Se også informasjon om ny skole på Informasjon om ny skole.