Arbeidet startet i uke 18, og vil fortsette ut over uke 23. Noen arbeider er utsatt til etter skoleavslutning.

Det settes også opp ledergjerde langs E6. 

Ordinær bussholdeplass er flyttet til sør for Spongakrysset. 

 

På bildet til høyre ser du ny gangvei fra den gamle skolen og fram til ny skole. Gangvei er merket i rosa og lilla farge.

 

For å lese mer om hva som skal bygges, les tidligere artikkel: Anleggsarbeider rundt barneskole og ungdomsskole på Setermoen.