Det skal bygges:

  • Ny gang og sykkelvei forbi skolene
  • Fortau fra Fysio ved Spongaveien 14 til fremtidig ny gang og sykkelvei inn til Barduhallen
  • Nye vann og avløpsledninger utenfor Spongaveien 14
  • Nytt kryss Mellomveien/Spongaveien
  • Det skal graves for strømkabler og fiberkabler
  • Det skal etableres nye gatelys
  • Det blir nytt forhøyet gangfelt over Spongaveien

 

Det blir midlertidig bussholdeplass på parkering foran Bardu ungdomsskole. Det vil ikke bli mulig for andre kjøretøy enn busser å kjøre inn på dette området.

Foreldre oppfordres til å bruke droppsone i Skolegata øst for Setermoen skole.

Setermoen infra 2_500x418.png