I Bardu kirkelig fellesråd er det totalt 5 ansatte, pluss en prest. Kateketen vil inngå i et arbeidsfellesskap med kirketjener, sekretær, organist, sokneprest og kirkeverge. Menigheten i Bardu har utarbeidet en trosopplæringsplan som skal følges opp og videreutvikles.

Lede menighetens undervisningsarbeid, jfr. tjenesteordning for kateketer.

Planlegge/gjennomføre dåps- og konfirmantundervisning. Konfirmantkullet består av mellom 30-45  konfirmanter og undervisning foregår på menighetshuset i sentrum av Setermoen og det er en konfirmantgruppe.

Delta i og ha delansvaret for gudstjenester i samarbeid med andre ansatte.

Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere.

Drive eksisterende arbeid i samarbeid med øvrige ansatte, samt utvikle nye tilbud for barn og unge i menigheten.

Legge til rette for og gjennomføre samarbeid med barnehagene og skolene.

Lede arbeidet med gjennomføring og utvikling av lokal trosopplæringsplan i samarbeid med trosopplæringsutvalget.

 

Kvalifikasjoner

Utdanning i samsvar med tjenesteordning for kateketer. Søkere med annen relevant utdanning og praksis/arbeidserfaring kan bli vurdert.

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider med gode formidlingsevner, som kan skape gode relasjoner, særlig til barn og unge.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. I tillegg anses samarbeidsevne, selvstendighet og evne til strukturert og målrettet arbeid som vesentlige faktorer.

 

Vi tilbyr

Ansettelse etter gjeldende avtaleverk. Tilsetting som kateket skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev.

Lønn etter utdannelse og ansiennitet. Pliktig innskudd i KLP.

 

Annet

Det må påregnes arbeid på ettermiddags-/kveldstid, samt i helger.

Den tilsatte må være medlem av Den norske kirke

Den som blir ansatt må legge fram politiattest, som ikke er eldre en 6 måneder.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

 

Søknad med CV, attester og referanser sendes: Bardu kirkelige fellesråd, Ytterjordveien 3, 9360 Bardu. Kirkevergen i Bardu Toril Johnsen-Dybdal: td643@kirken.no. Tlf. 41366668.

Søknadsfrist 02.02.22