Det er nå lagt ut betalingsregulativ for 2020 på hjemmesiden under "Styringsdokumenter og planer". 

Du kan også komme direkte til siden ved å klikke her: Betalingsregulativ 2020