Dato: 27.05-15.09.24

Tidsrom: 21:00-06:00

Veg/gate:                                    

E6 Setermoen S-Setermoen N                                 

E6 Tune-Strand

Arbeidets art: Fresing og asfaltering