Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal gjennom en helhetlig revidering. Planen har en todelt hensikt. Den inneholder Bardu kommunes målsettinger og strategier vedrørende anlegg for idrett og fysisk aktivitet, i tillegg inneholder den kommunens målsettinger og strategier for tilrettelegging i folkehelsearbeidet.

 

Varsel om planoppstart 

Planprogram 

 

Innspill til planprogrammet sendes på e-post til postmottak@bardu.kommune.no eller til Bardu kommune, kultur, Pb, 401, 9365 Bardu innen 27.07.2020.